Druki akcydensowe są bardzo powszechne. Spotyka się je na co dzień jako ulotki, wizytówki, wszelkiego rodzaju formularze oraz elementy zestandaryzowanej pracy instytucji państwowych. Na ich podstawie prowadzona jest ewidencja czasu pracy oraz ustalane są stany magazynowe. Druki o charakterze dokumentów biurowych najczęściej są drukami wysokiej jakości w formie notesów lub zeszytów, ale jest to tylko jeden z przykładów bardzo szerokiego zastosowania tego typu druków.

Rodzaj druków akcydensowych

Podstawową grupą druków akcydensowych są wszelkiego rodzaju druki wykorzystywane w pracy biurowej – o charakterze komunikacji, notacji, a także blankiety pocztowe czy bilety. Za pomocą takich druków załatwia się formalności.    Druga grupa druków akcydensowych wykorzystywana jest do przekazywania informacji. Mogą to być ulotki, regulaminy lub afisze, a także informacje oferowane w urzędach lub na spotkaniach.  

Druki kadrowe

Jedną z najważniejszych grup druków akcydensowych są druki kadrowe, wykorzystywane w działach rachunkowości oraz HR firm. Za ich pomocą realizuje się wszystkie obowiązki prawne wynikające z faktu posiadania pracowników, na przykład ewidencję ich czasu pracy oraz ewidencję dni wolnych. Na podstawie takich dokumentów można następnie rozliczać prace pracownika.

Za pomocą druków akcydensowych w postaci wygodnego zeszytu można pilnować czasu pracy wielu osób. Drukiem akcydensowym może być formularz umowy o pracę tam, gdzie pracowników jest bardzo dużo. Drukami kadrowymi są przepustki, karty urlopowe, delegacje oraz chociażby wydatki na delegacji.

Druki kasowe i księgowe

Druki kasowe i księgowe pozwalają na monitorowanie przepływu gotówki. Stosuje się w nich papier samokopiujący, co umożliwia natychmiastowe uzyskiwanie kopii dokumentów. Jednym z częściej wykorzystywanych druków jest raport obrotu w czytelnym formacie A4. Przedstawia przejrzyście wyniki firmy.    Wygodne są druki przelewu, dowody wpłaty i dowody zaliczkowania. Na ich podstawie można udowadniać zajście określonych transakcji.

Faktury

Każda firma musi generować faktury (lub rachunki, czyli faktury uproszczone). Druki akcydensowe stanowią tutaj gotowe do wypełnienia odpowiednie wzory, które znacznie przyspieszają prace. Sprawdzają się w każdym typie działalności gospodarczej. Mają zazwyczaj postać bloczków.

Ewidencje i rejestry

Ewidencja środków trwałych, sprzedaży czy kosztów eksploatacji bez druków akcydensowych byłaby bardzo trudna. Odpowiednie ewidencje są niezbędne do pilnowania majątku firmy oraz do celów podatkowych. Z druku w formacie A6 korzystają osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dwustronne druki magazynowe wykorzystuje się z kolei w magazynach. Specjalne zapotrzebowanie na nie zawsze zgłasza branża logistyczna, gdzie kwestie nadzorowania przemieszczania się towarów są szczególnie istotne. Najważniejsze jest tutaj zwłaszcza wykonywanie operacji magazynowych typu przyjęci i wydania, co znacznie łatwiej robi się na podstawie bloczku z drukami posiadającymi wyszczególnione niezbędne pozycje.