Mianem akcydensów określa się różnego rodzaju utylitarne lub okolicznościowe druki drobne, które mają szerokie zastosowanie w reklamie, przemyśle i innych dziedzinach gospodarki. Dzieli się je na dwie podstawowe kategorie: akcydensy manipulacyjne i akcydensy przemysłowe. Wśród akcydensów manipulacyjnych można wyróżnić wszelkiego rodzaju formularze i ulotki, różnego rodzaju dyplomy, zaproszenia okolicznościowe i zawiadomienia na spotkania czy zebrania pracownicze, jak również bilety wizytowe i blankiety. Do akcydensów przemysłowych zalicza się wszelkie katalogi, prospekty reklamowe, cenniki i etykiety oraz opakowania i obwoluty, w tym także okładki książek. Akcydensami nie są z kolei same książki, broszury ani czasopisma. Akcydensy mogą, ale nie muszą być materiałami bibliotecznymi. Do tej kategorii zostaną zaliczone tylko wtedy, kiedy są wykorzystywane jako dokumenty życia społecznego. W takiej roli podlegają opracowaniu grupowemu.

Etymologia

Określenie słowa akcydensy wywodzi się z łacińskiego wyrazu accidens, który dosłownie odnosi się do przygodnych i przypadkowych cech bytu. Ma to odniesienie bardziej filozoficzne, gdyż akcydensy są przeciwieństwem przedmiotów o cechach stałych, na przykład wszelkiego rodzaju dzieł literackich. Ich wartość powstaje w zależności od okoliczności i w odniesieniu do czegoś, na przykład cennik jest zawsze w relacji z ofertą, która reprezentuje i to z niej czerpie swoje znaczenie.

Pojęcia powiązane

Druk akcydensowy to rodzaj druku typograficznego, który wykorzystywany jest właśnie do produkcji druków akcydensowych. W składaniu druków akcydensowych stosuje się wszystkie podstawowe techniki drukarskie oraz specjalne pismo akcydensowe zarezerwowane dla tego właśnie rodzaju dzieł. W piśmie akcydensowym wykorzystywane są przeznaczone do tego celu czcionki reklamowe, ozdobne i kaligraficzne, zazwyczaj posiadające do 6 do 48 punktów typograficznych.

Drukarnie akcydensowe są wyspecjalizowanym rodzajem drukarni, w których większość lub wszystkie wydruki dotyczą druku akcydensowego. Od typowych drukarni drukarnie akcydensowe różnią się przede wszystkim charakterystyką szczegółów pracy. Drukarz zatrudniony w takiej drukarni w znacznie większym stopniu musi posiadać poczucie estetyki, jak również wymagana jest od niego bardzo wysoka staranność. Jest to efektem wysokiego skomplikowania druku akcydensowego i skomplikowania składu wydruku. W wyniku tego pojawiła się specjalizacja wśród składaczy, których określa się mianem składaczy akcydensowych.

Drukiem akcydensowym zajmują się przede wszystkim wyspecjalizowane drukarnie akcydensowe. Poza drukarniami akcydensowymi, specjalne działy akcydensowe można spotkać w drukarniach dziełowych.

W druku akcydensowym wykorzystywana jest najczęściej specjalna farba akcydensowa, która jest tańsza od typowej farby drukarskiej.  

Druk akcydensowy

Druk akcydensowy definiuje się często w sposób negatywny jako wszystko to, co nie zalicza się do książek, czasopism i zadrukowanych opakowań.